Snel van start: standaard grootboekschema

Welke grootboekrekening selecteer je bij welke factuurregel? Hier vind je een standaard grootboekschema om je weg op te helpen!

Het is geen uitzondering dat klanten (die net gestart zijn met hun bedrijf of als zzp’er) ons bellen en vragen wat ze bij een factuur moeten invullen bij ‘Grootboekrekening’.

Heb je geen accountant? Dan is het zaak je goed in te lezen over het voeren van een zakelijke administratie.

Onderstaand standaard grootboekrekeningschema kan je helpen bij het indelen van je boekhouding. Let op: Je bent niet verplicht dezelfde indeling te gebruiken.

Gebruikelijke indeling

De boekhouding wordt onderverdeeld in de balans en de winst- en verliesrekening.

Onder de balans vallen de vaste en vlottende activa, tussenrekeningen en voorraadrekeningen. De winst- en verliesrekening bestaat uit kosten- en kostprijsrekeningen, omzetrekeningen en financiële baten en lasten.

Voorbeeld van grootboekrekeningschema

Zoals je hieronder kunt zien, kun je de verschillende grootboeken steeds verder specificeren. De onderliggende categorieën krijgen altijd eerst het nummer van de bovenliggende categorie:

Standaard grootboekschema

0

Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden

1

Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies

2

Tussenrekeningen

3

Voorraad

4

Kosten

40 Afschrijvingen

41 Personeelskosten

42 Huisvestingskosten

4210 Betaalde huur

4220 Verzekeringskosten

4230 Servicekosten

43 Machinekosten

44 Voertuigkosten

4410 Benzinekosten

4420 Verzekeringskosten

4430 Wegenbelasting

4440 Onderhoud en reparaties

45 Verkoopkosten

46 Kantoorkosten

4610 Kantoorartikelen

4620 Telecomkosten

47 Kosten n.a.v. branche

48 Niet nader te specificeren kosten

49 Financieringskosten

5

Kostenplaatsen

6

Fabricagerekeningen

7

Inkoopwaarde omzet / Werk door externen / Inkopen

8

Omzet

8100 Omzet hoog

8200 Omzet laag

8300 Omzet 0%

9

Privémutaties


Duizelt het je?

Overweeg dan een boekhouder of accountant in te schakelen. De kosten hiervan vallen in het niet bij de financiële consequenties van een niet-kloppende zakelijke administratie!